COST Action IS1102 SO.S. COHESION - Social services, welfare state and places

BRATISLAVA ACTION UNIT

University of Economics in Bratislava (UEBA)Ekonomická univerzita v Bratislave

Department of Social Development and LabourKatedra sociálneho rozvoja a práce

 

Latest news

 

New opportunity to publish for action members in Slovakia  – Nová príležitosť publikovať pre členov akcie na Slovensku

Dear colleagues,

We would like to invite you to publish your research papers in a Special Edition of a non-conference reviewed proceedings in Slovak, Czech or English language on the Theme: „Social cohesion as a tool for eliminating disparities in society“, in any relevant scientific discipline, and both quantitative and qualitative methodological ap style="text-align: left"proaches.

In case of your interest, please check the formal instructions in the attachment.

The deadline for submissions is 28 February 2014, with a planned publication in March 2014.

For any questions please contact Dr. Jaroslava Kovacova (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) from the Department of Social Development and Labour, University of Economics in Bratislava.

Instructions for writing a paper

Vážené kolegyne a kolegovia,

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti publikovať Vaše príspevky v našom pripravovanom nekonferenčnom recenzovanom zborníku „Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti“

Vypracované príspevky v požadovanom formáte, či Vaše prípadné otázky smerujte prosím elektronicky na e-mailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najneskôr v termíne do 28. februára  2014. Predpokladané vydanie zborníka je plánované v marci 2014.

Šablóna príspevku

Participation on a Short-term scientific mission in Finland – Účasť na krátkodobej vedeckej stáži vo Fínsku

In the first two weeks in December (1.12.-15.12.2013) Jaroslava Kovacova (MC-member of the Action) took part in the short-term scientific mission at the University of Tampere in Finland. This mission was focused mainly on the issue of deinstitutionalization and marketization of social services. V prvých dvoch decembrových týždňoch (1.-15.12.2013) sa Jaroslava Kováčová (členka Riadiaceho výboru akcie) zúčastnila krátkodobej vedeckej stáže na Univerzite v Tampere vo Fínsku. Stáž bola zameraná najmä na problematiku deinštitucionalizácie a marketizácie sociálnych služieb.

 

Reports and documentation

 

EDAMBA 2013

On 14 December 2013 the University of Economics in Bratislava organized an International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers called EDAMBA 2013, where Dr. Jaroslava Kovacova presented COST activities in her key note speech.

Presentation from the conference/Prezentácia z konferencie

Dňa 14. decembra 2013 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2013, na ktorej v rámci plenárneho rokovania odznela prezentácia Jaroslavy Kováčovej o aktivitách v rámci akcie COST IS 1102.

 

COST Information Workshop – COST informačný workshop

On 16 November 2014 the Department of Social Development and Labour organized as one of the numerous events during the Week of Science and Technology 2013 the Information workshop on the COST program and actions taking place in regards with our membership in the Action IS 1102.

Presentation from the workshp / Prezentácia z workshopu

Dňa 16. novembra 2014 bol v rámci početných podujatí Týždňa vedy a techniky 2013 zorganizovaný na Katedre sociálneho rozvoja a práce informačný workshop o programe COST a činnosti a aktivitách v rámci členstva v akcii IS 1102.

Joomla templates by a4joomla

This website uses only proprietary and third party technical cookies. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.